Meble dla całej rodziny
Meble dla całej rodziny
Meble dla całej rodziny
Meble dla całej rodziny
Meble dla całej rodziny
ZNAJDŹ PRODUKT
DO POBRANIA
SZYBKI KONTAKT
(62) 597 16 25
biuro@selectmeble.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SELECT MEBLE S.C. Rafał Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, Mirków 104a, 98-400 Wieruszów.

Ponadto, informujemy, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę SELECT MEBLE S.C. Rafał Dąbrowski, Magdalena Dąbrowskaw celu niezbędnym do wykonania obowiązku wiążącej nas umowy handlowej a także w celach kontaktowych.

2. Inne operacje na podanych danych osobowych mogą być wykonywane wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy handlowej oraz przez okres potrzebny na zrealizowanie roszczeń wynikających z tej umowy.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

6. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą archiwizowane przez okres 6 lat do celów podatkowych. Po tym okresie zostaną usunięte z bazy danych firmy SELECT MEBLE S.C. Rafał Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska,

10. Decyzje dotyczące obowiązującej nas umowy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (np. profilowaniu).